ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в с. Гара Лакатник

Документи

Прикачени документи

Годишен план 2023/2024г
Програма ЦДО 2023/2024г
Правилник за дейността на ОУ,,Христо Ботев" 2023 / 2024
Програма ГЗЕИО 2023/2024
Училищен учебен план - 7 клас 2023/2024 година
Училищен учебен план - 6 клас 2023/2024 година
Училищен учебен план - 5 клас 2023/2024 година
Училищен учебен план - 4 клас 2023/2024 година
Училищен учебен план - 3 клас 2023/2024 година
Училищен учебен план - 2 клас 2023/2024 година
Училищен учебен план - 1 клас 2023/2024г
учебен план за 5 клас.pdf
ГОДИШЕН ПЛАН 2022г/2023г
Програма за предоставяне на равни възможности 2022/2023г
Превенция за ранно напускане на училището 2022/2023г
Мерки за повишаване на качеството 2022/2023г
Дневно разписание за учебната 2022/2023г
Програма за предоставяне на равни възможности 2022/2023 година
Училищен учебен план - 7 клас 2022/2023 година
Училищен учебен план - 6 клас 2022/2023 година
Училищен учебен план - 4 клас 2022/2023 година
Училищен учебен план - 3 клас 2022/2023 година
Училищен учебен план - 2 клас 2022/2023 година
Училищен учебен план - 1 клас 2022/2023 година
Правилник учебна 2022/2023 година
Училищен план за повишаване и насърчаване на грамотността 2021/2022г
Декларация за съгласие ( Приложение 1)
Годишен план за дейността на ОУ ,, Христо Ботев" 2021/2022г
Правилник за дейността на ОУ ,, Христо Ботев" за учебната 2021/2022г
Мерки за повишаване на качеството на образованието за учебната 2021/2022
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на ученици от уязвими групи за учебната 2021/2022г
Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2021/2022
Училищен учебен план за 7 клас - 21/22г
Училищен учебен план за 6 клас - 21/22г
Училищен учебен план за 5 клас - 21/22г
Училищен учебен план за 4 клас - 21/22г
Училищен учебен план за 3 клас - 21/22г
Училищен учебен план за 2 клас - 21/22г
Училищен учебен план за 1 клас - 21/22г
програма за приобщаване на учениците от уязвими групи.pdf
дневно разписание.pdf
Превенция на ранното напускане на училище.pdf
Годишен план.pdf
Училищен учебен план -7 клас.pdf
Училищен учебен план -6 клас.pdf
Училищен учебен план -5 клас.pdf
Училищен учебен план -4 клас.pdf
Училищен учебен план -3 клас.pdf
Училищен учебен план -2 клас.pdf
Училищен учебен план -1клас.pdf
Етичен кодекс.pdf
Стратегия за развитие на училището и план за действие и финансиране.pdf
Правилник.pdf