ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в с. Гара Лакатник

Екип - Основно училище " Христо Ботев" - с.Гара Лакатник

 

 

УЧИЛИЩЕН ЕКИП - УЧЕБНА 2023/2024 година

 

ДИРЕКТОР 

Десислава Младенова

info-2309111@edu.mon.bg ; тел.за връзка -  0895501685

 

 

Списък на имейли на учители в ОУ " Христо Ботев"  - с.Гара Лакатник 

 

УЧИТЕЛИ - НАЧАЛЕН ЕТАП

 

Евгения Вутова - старши учител - vutova_1963@abv.bg

Ивка Геризова - учител - sl_gerizova@abv.bg

Любомира Симеонова - учител  - liubomira_rs28062001@abv.bg

Пламена Зяпкова - учител ЦДО - plamena.ziapkova@abv.bg

 

УЧИТЕЛИ - ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Снежана Митова - старши учител по  Български език и литература - mitova_1963@abv.bg

Евелина Тодорова - учител по  Английски език - evelina.todorova1984@gmail.com

Пламен Стоичков - учител по Математика - plamen_stoi4kov@abv.bg

Мария Лазарова - учител по История и цивилизация и география и икономика - maria.nikolaz@gmail.com

Мая Коцева - старши учител по Изобразително изкуство - maya.bsk@abv.bg

Елефтериус Михаил- учител по Физическо възпитание и спорт - lefterimihal@gmail.com