ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в с. Гара Лакатник

Настоятелство

  

  Първоначалната регистрация на училищното настоятество е на 16.05.2016година. 

Председател на настоятелството е Мария Лазарова. Училището работи съвместно с настоятелството по различни инициативи. Някои от тях са: 

 - Изложба - базар с цел възтановяване чешмата в двора на училището;

 - Възстановяване на чешмата.

 - Екскурзия  до Враца – във връзка с 1 ноември и патрона на училището;

 - Зелено училище съвместно с НП „Врачански балкани“

 - Обучение за оказване  на първа долекарска помощ – проведено от инструктор от БЧК

 - Подобряване на материалната база – подмяна на старите столове в компютарния кабинет; подмяна на мониторите в класните стаи и учителската стая; закупуване на спортни принадлежности ,включително  и тенис маса; закупуване на караоке за училищните празници; изграждане на част от разрушените подпорни стени и стълбища в двора на училището; подмяна на DVR и част от камерите за  видеонаблюдение; изграждане на сайт на училището.