ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в с. Гара Лакатник

Обществен съвет

  

   Съвместни инициативи с обществения съвет

ОУ ,, Христо Ботев" - с.Гара Лакатник осъществява съвместни инициативи с обществения съвет, като: 

- Закупуване на еднакви тениски с надписа на училището за спортни мероприятия и екскурзии за всички ученици и учители;

-Подсигуряване на минерална вода за учениците съвместно с училищното настоятелство;

-Изработване на табела на училището на входа на двора и обновяване на табелата на сградата.

 

   Обществения съвет е в състав: 

   Председател - Георги Петров

 

   Членове: 

    Галина Ганчева

  Мариета Дакова

 

  Резервни членове:

  Венета Теофилова

  Албена Алексова 

 

 

  Представител на финансиращ орган - Николина Иванова