ОУ "Христо Ботев"

Основно училище в с. Гара Лакатник

 
ВАЖНО!!!
 
във връзка със Заповед № РД-01-45/18.01.2023 г. на директора на Регионалната здравна инспекция – Софийска област
 
дните от 23.01.23г до 27.01.23г са обявени за НЕУЧЕБНИ
поради необходимост от предприемане на мерки за предотвратяване на неблагоприятните последици за здравето на учениците и педагогическите специалисти.
 
 
 
 
 
        
 

                                                   

 
Актуални новини