ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в с. Гара Лакатник

В прикачен файл може да се запознаете с мерките за ограничаване на разпространението на Короновирус ( COVID -19) в училищата през учебната 2021 - 2022г. 

Те са приети на Педагогически съвет , протокол № 8 / 10.09.2021г и утвърдени със заповед № 975-269/13.09.2021г на директора на институцията