ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в с. Гара Лакатник

Бюджет

Прикачени документи

Отчет Разход по бюджет до месец март 2024
Протокол ОС №16/10.04.2024
Бюджет 2024г
Протокол №15/03.01.2024
Отчет бюджет декември 2023
Отчет Разход по бюджет до месец октомври / Протокол от ОС №14/30.10.2023
Отчет бюджет за месец септември 2023
Протокол от ОС №12 / 03.07.2023г
Отчет Разход по бюджет до месец юни 2023
Протокол №11/21.04.2023г
Отчет Разход по бюджет до месец март 2023
Протокол ОС №10/09.01.2023г
Отчет Разход по бюджет до месец декември 2022
Протокол от ОС №9/13.10.2022г
Отчет СЕПТЕМВРИ - приет с протокол №9/13.10.2022г на Общо събрание
Отчет Разход по бюджет за месец юни 2022г
Бюджет 2022год. ОУ ,,Христо Ботев" - с. Гара Лакатник
Отчет Разход по бюджет за месец март 2022г
Отчет Разход по бюджет за месец декември 2021
Отчет Разход по бюджет за месец юни 2021
Отчет по Разхода за месец септември 2021г
Отчет Разхода бюджет месец март 2021г.
Бюджет 2021год. ОУ ,,Христо Ботев" - с. Гара Лакатник
Бюджет 2020год. ОУ " Христо Ботев" - с.Гара Лакатник
Отчет Разход по бюджет за месец декември 2020
Отчет Разход по бюджет за месец септември 2020
Отчет Раход по бюджет за месец юни 2020
Отчет Разход по бюджет за месец март 2020