ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в с. Гара Лакатник

Административни услуги

  

   Списък на административните услуги, предоставяни от ОУ ,, Христо Ботев" - с. Гара Лакатник

 

1.Издаване на диплома за основно образование.

2.Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ.

3.Издаване на дубликат за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверение, свидетелство или диплома.

4.Издаване на служебни бележки за представяне пред дирекция ,, Социално подпомагане".