ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в с. Гара Лакатник

 

Съгласно приложеното писмо от МОН и събитията в Украйна,

Ви информираме за следното:

- стартира съвместна благотворителна инициатива на МОН и БЧК - ,,Деца помагат на деца"

- инициативата ще се проведе от 16 до 23 март включително, като даренията се предават в училищата

- предаването на събраните помощи ще се осъществи от училищата на 24 и 25 март в регионалните центрове на БЧК в страната.