ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в с. Гара Лакатник
Празник на числото “Пи”!
И тази година се отбеляза подобаващо, учениците на ОУ “Христо Ботев” - Гара Лакатник гостуваха на учениците от ОУ “Васил Левски” - с. Церово.
Възпитаниците и на двете училища се включиха в изработването на приказни проекти на тема “Приказен свят с геометрични фигури и тела”.
Останахме със страхотни емоции! Благодарим за организацията!