ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в с. Гара Лакатник
21 март – Световен ден на кукления театър
Днес децата от ОУ “Христо Ботев” отбелязаха един много вълнуващ празник!
Под формата на игри, те представиха своите кукли, които са изработили в часовете по технологии и предприемачество и в заниманията по интереси.
През цялата седмица всички ученици ще имат възможността да разгледат куклената изложба, произведенията за която най-малките сръчни ръчички в училище създадоха под ръководството на г-ца Любомира Симеонова.
Имаше много смях, забава и безброй слънчеви детски усмивки! ????????????‍♀️????