ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в с. Гара Лакатник

 Разглеждайки тази страница, в нея ще откриете всички планувани и заложени дейности и мероприятия за 2021/2022г. Тук са включени извънкласни и извънучилищни дейности, честване на официални празници, като главни акценти в програмата са: 

 - здравно образование 

- превенция на зависимостите

- екологично възпитание и образование

- патриотично възпитание

 - превенция на насилието

- справяне с гнева и агресията и мирно решаване на конфликти

- защита при бедствии и аварии

- превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха

- безопасност на движението.

В прикачен файл може да разгледате цялата програма за ГЗЕИО.