ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в с. Гара Лакатник

ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ

 

 

Уважаеми ученици и родители, 

 

От 12.04.2021г се възстановяват присъствените учебни занятия за ВСИЧКИ ученици

от ОУ "Христо Ботев" с. Гара Лакатник

 

Нека продължим да бъдем отговорни и пазим здравето на всички!