ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в с. Гара Лакатник

!!!

Във връзка със Заповед № РД09-3457/26.11.202г. на министъра на образованието и науката

ОУ " Христо Ботев" -с.гара Лакатник съобщава на всички ученици и родители, че в периода от 30.11.2020г. до 21.12.2020г обучението ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Заповедта се издава поради необходимост от предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на Ковид -19 с цел осигуряване на живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и другите служители в училищата. 

Прикачени документи

127908888_1080505052404394_749036536949270123_n.jpg