ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в с. Гара Лакатник

 

 Седмици наред децата твориха, рисуваха, изработваха Великденски картини и предмети по техни идеи и задания на художествените им ръководители с вещите напътствия и помощ на техните учители.