ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в с. Гара Лакатник

 

 Работа по Проект ,,Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" - 1 клас, с ръководител г-жа Мая Коцева