ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в с. Гара Лакатник
КИНГС ОЛИМПИАДА
Днес получаваме резултатите на учениците ни, които се класираха на Втори кръг от Олимпиадите Кингс и го преминаха успешно със завидни резултати!
В тези олимпиади децата проверяват знанията си по няколко предмета - Човекът и природата, Български език, Английски език, Математика, Логика, Човекът и обществото и Информатика.
След като получиха сертификатите си за отличното представяне на избраните участници в Първи квалификационен кръг, предстои най-добрите да получат своите удостоверения и от Втория кръг на учебната надпревара.
Благодарим за подготовката, организацията и мотивацията на класните ръководители и на  г-жа Евелина Тодорова!
Блестящо представяне! Гордеем се с вас, скъпи ученици!