ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в с. Гара Лакатник
 
23 април - Световен ден на книгата! ????????
Учениците от различните класове отбелязаха днешния ден по следния начин:
I клас - Аз вече знам всички букви;
II - III клас - Мъдри мисли за книгата;
IV клас - Стихотворения;
V клас - Съчинение: "Моята любима книга ";
VI клас - Илюстрация от "Радини вълнения " на Иван Вазов;
VII клас - Реклама на любима творба.
Организатор на тази страхотна изложба е г-жа Митова.