ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в с. Гара Лакатник

 

 22 април е Ден на Земята - денят, официално определен за празнуването на майката Земя! Излишно е да казваме, че това е критичен период за отношенията, които човечеството има с природата, така че този ден придобива съвсем нов смисъл.